גילוי כמויות של כלי נשק ותחמושת שהשאירו הטרוריסטים בפריפריה של דמשק