קבוצה חדשה של מהגרים סורים שבאו ממחנה אל-רוכבאן הגיעה למעבר ג’ליגם במדבר הסורי