מבזקים

4 אזורי תעשיה בשלבי הבנייה בלטאקיה כוללים 865 עסקים למקצועים ולתעשיות

לטאקיה – סאנא

המהנדס מוחמד עלי מנהל אזור התעשיה בלטאקיה אמר לכתב סאנא כי בעיר נמצאים 4 אזורי תעשיה שהם בשלבי ההקמה בנוסף לפרוייקט הרחבת אזור התעשיה שבעיר ג’בלה, ובנוסף לקיומם של שני אזורים להשקעה בלטאקיה ובעיר ג’בלה.

המהנדס עלי הוסיף כי שטחו של אזור התעשיה בלטאקיה מגיע ל-3500 דונום הכולל 3100 עסקים למקצועות ולתעשיות שונות, בעוד ששטח אזור התעשיה בעיר ג’בלה מגיע ל-145 דונום הכולל 630 עסקים לכל התעשיות והמקצועות.

המהנדס עלי ציין כי הרחבת אזור התעשיה בלטאקיה תעלה 1,6 מליאר לירה.