החוגים המוסמכים פירקו מלכוד מכונית תופת בשכונת אל-זהראא בעיר חומס