יחידות מהצבא הגיבו על ההתקפות של הטרוריסטים בפריפריה הצפון-מערבית של חמא