משלחת בולגרית בלישכת המסחר של דמשק כדי לדון בדרכים לתפעול שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי הארצות

דמשק – סאנא

דירקטריון לישכת המסחר של דמשק דן היום עם משלחת לישכת המסחר הבולגרית המבקרת בסוריה, בדרכים לתפעול שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי הארצות.

יו”ר דירקטריון לישכת המסחר של דמשק מוחמד ע’סאן אל-קלאע ציין את הצורך לתפעול היחסים המסחריים והכלכליים, ולהחזרם לתוקנם כפי שהיו בעבר, ולהרחבת השתתפות בולגריה במחזור הבא של יריד דמשק הבינ”ל.

אל-קלאע קרא לסגור עסקות מסחר והשקעה בין אנשי העסקים משתי הארצות, בנוסף לפתוח החברות הסוריות-בולגריות העובדות בתחום החלב.

יו”ר לישכת המסחר הבולגרית הסורית פרופו תודור תפנוף הדגיש את חשיבות הקמת דירקטריון סורי-בולגרי משותף לחיזוק שיתוף הפעולה בין החברות הסוריות לבולגריות, ולהנות מההזדמניות בתחומי מסחר והשקעה, והדוק שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין שתי הארצות.