ממסד אל-קודס הבינ”ל כיבד כמה שבויים סורים ופלסטינים משוחררים

דמשק – סאנא

בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת דמשק ותחת הסיסמה / העבר וההווה של אל-קודס – עיון היסטורי / כיבד ענף סוריה של ממסד אל-קודס הבינ”ל, מספר של שבויים סורים ופלסטינים ששוחררו מהמעצרים הישראליים.

השבויים שכובדו דיברו במהלך המאורע על סבלם בתוך המעצרים הישראליים במשך שנים, והדגישו את דביקותם בעקרונותיהם ואת מוכנותם להקריב למען פלסטינה והאומה הערבית כל יקר ערך.

יש לציין שלמאורע זה הצטרפו בכירים רבים וביניהם מנכ”ל הממסד ד”ר ח’לף אל-מפתאח, ד”ר עמאר א-נהאר המרצה להיסטוריה בפקולטה הספרות וראש וועדת התמיכה בשבויים עלי אל-יונס בנוסף למספר של שגרירים ודיפלומטים, וכולם הדגישו כי השבויים בעלי דברי ימים הרוויים מאבק והתקוממות בפני הפרוייקט הציו-אמריקני, ובכן, בסופו של דבר ייצאו כולם לחופש ייארך הזמן אשר ייארך.