המפלגה הסורית הלאומית החברתית בלבנון: על המדינות התומכות בטרור להפסיק את תמיכתן בו

בירות – סאנא

המפלגה הסורית הלאומית החברתית בלבנון הדגישה כי גיבוי ארה”ב ובנות בריתה לטרור הציוני ולארגוני הטרור בסוריה ובמדינות אחרות, הוא שהביא להתפשטות מגיפת הטרור בכל העולם.

המפלגה קראה בהודעה שפרסמה היום למדינות התומכות בטרור כדי להשיג את מטרותיהן הקולניאלסטיות, להפסיק את הזנתו ותמיכתו, ולשאת באחרויותן כדי ללחום בטרור הציוני בפלסטין ובטרור התכפירי באזור ובעולם.