תיירים ספרדים בלטקיה .. הביקור שלנו בסוריה מיועד לראות את החיים הרחק ממה שמשווקים כלי התקשורת במערב