500 חברות אמורות להצטרף ליריד חלב הבינ”ל

חלב – סאנא

מחר ייפתחו עבודות המושב השני של יריד חלב הבינ”ל באתר הספורט שבאזור אל-חמדניה בהשתתפותן של כ-500 חברות מכל סקטורי התעשיה, המסחר והשירותים.

המנכ”ל המסחרי של חברת ניזאם שמארגנת את היריד בשיתוף פעולה עם חברת סיריאטל, הבהיר שיעד הקמת היריד טמון בשיווק התעשיה והתוצרת הסורית מקומית ועולמית, ובה בעת מיועד לעודד את התוצרת הסורית ולתמוך במאמצים הקולעים לתת דחף לתעשיה המקומית ולהעמיד ישירות, את המשקיענים ואנשי העסקים על התעשיה הזאת ובה בעת לאפשר להחליף את המומחיות בין רוב הצדדים.

ראוי לציין ששטח היריד נאמד ב-4000 מ”ר ומצטרפים אליו סקטורים ממשלתיים ופרטיים ממדינות ערביות וזרות כמו סין, אינדוניזיה, וונצואלה, דרום-אפריקה, פיליפינים, סרביה, ארמניה, פלסטינה ותימן.