משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל להפסיק את פשעי הכיבוש

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני קרא שוב לקהילה הבינ”ל לשאת באחריות ולהפסיק את פשעי הכיבוש הישראלי נגד הפלסטינים ובעיקר נגד האסירים הפלסטינים שבבתי הכלא הישראליים.

סוכנות מען הפלסטינית דיווחה כי הכוחות הישראליים ממשיכים במדיניות המעצרים נגד הילדים ,הנשים והזקנים הפלסטינים באופן שסותר הוא את החוקים הבינ”ל.

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי שלטונות ישראל עוצרים מדי שנה מאות ילדים פלסטינים באופן המנוגד עם אמנות האו”ם.