לברוב הדגיש כי וושינגטון פועלת על טרפוד ההסכמים

מוסקבה – סאנא

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הדגיש כי תומכי מירוץ החמוש עלה בידם להשתלט על הגישה המדינית של ארצות הברית והזהיר מפני ההשלכות המסוכנות של דבר זה על הביטחון הבינלאומי.

סוכנות טאס צטטה את לברוב שאמר בפני פורום מועצת ענייני מדיניות החוץ וההגנה הרוסית כי וושינגטון פועלת על טרפוד ההסכמים במישור הפיקוח על מירוץ החימוש, הרי לאחר חוזה ההגנה מפני הטילים, בא חוזה הטילים בעלי טווח בינוני וקצר, דבר שעלול להשפיע לרעה על הביטחון הבינלאומי.