מאמצים אנטינסיביים לתמיכת התחום הבריאותי

דמשק – סאנא

למרות כל הקשיים והאתגרים שכפתה המלחמה הטרוריסטית בסוריה, הרי סקטור הבריאות החזיק מעמד והוכיח את יכולתו לעמוד איתן בפני השלכות המלחמה הטרוריסטית ובכך לא נרשמו בסוריה שום מקרי מחלות ממאירות כמו שהוא נפוץ במהלך המלחמות בעולם. כן סוריה עלה בידה לעקוב את מקרי מחלות “אפוליו”, וסוריה נקייה ממחלות כאלו.

נציגת ארגון הבריאות העולמי בסוריה אליזאבת’ הוב הדגיש כי שירותי הבריאות הן נדבק חשוב בסקטור הבריאות וסוריה בעלה בשיתוף פעולה עם הארגון בכדי לקדם סקטור הבריאות עד שיהיה טוב ביותר.