לברוב הדגיש את הצורך לאי פוליטיזציה עבודת ארגון מניעת הפצת נשק כימי

מוסקבה – סאנא

שר החוץ הרוסי סרגי לברוב הדגיש כי המצב בארגון מניעת הפצת נשק כימי מעורר דאגה, ושם דגש על הצורך לאי פוליטיזציה של עבודת הארגון.

ספוטניק ציטטה את לברוב שאמר במהלך פגישתו היום עם מזכ”ל הארגון  פרננדו אריאס גונזאלס כי המצב בארגון מניעת הפצת נשק כימי הוא בלתי מקובל, והבהיר כי מוסקבה נתונה לדאגה לגבי ייצור מיכניזם הפרחת ההאשמות בארגון, דבר הנחשב כהפרה לאמנת מניעת הפצת נשק כימי.

לברוב הוסיף אנחנו בטוחים כי אי אפשר להחיות את הארגון ולהחזירו למסלול הפעילות המוסכם הנקי מכל פוליטיזציה, מבלי ריכוז מאמצים משותפים ושיתוף פעולה מצידן של כל המדינות שמפנימות את עומק הבעיה.