סוריה מצטרפת לוועידה הרפואית-לאומית השנייה המתקיימת ברוסיה

מוסקבה – סאנא

בהשתתפותן של 15 מדינות וביניהן סוריה, פרצו היום בבירה הרוסית מוסקבה עבודות הוועידה הרפואית-לאומית השנייה הרב-מקצועית תחת הסיסמה / המסורת והיוזמה ברפואת הילדים בתחום הפיזיותרפיה וההכשרה /.

חברת מועצת העם מארי ביטאר סקרה בפתח הישיבה הראשונה של הוועידה, את תוצאות המלחמה הטרוריסטית שהוכרזה נגד סוריה מזה 8 שנים כולל בכך ההרס שנגרם לכל הסקטורים בנוסף להליכים הכלכליים החד-צדדיים שהוטלו על העם הסורי באופן שרירותי ואשר השפיעו על חייו לשלילה ובמיוחד מבחינת הרפואה והמחסור בתרופות, בחיסונים ובמזון הילדים.

ביטאר הביעה הוקרה לרוסיה עם כמנהיגות על עמידתם לצד סוריה והעם שלה.