כמה פלסטינים וסטדונתים נפגעו כתוצאה מתוקפנות שכוחות הכיבוש ביצעו בצפון אלח’ליל

אלקודס – סאנא

כמה פלסטינים וסטודנתים לקו בחנק כתוצאה מתוקפנות שכוחות הכיבוש הישראלי ביצעו נגד המשתתפים במעמד הזדהות ליד מכללת אלערוב שמצפון לאלח’ליל בדרום הגדה המערבית.

סוכנות הידיעות ו’פא דיווחה כי כוחות הכיבוש פתחו ביריות והשליכו פצצות גז מרעיל לעבר המשתתפים בהזדהות שיזמו הסטודנתים של המכללה לזכר החללים ,וכתוצאה כמה פלסטינים וסטודנתים לקו בחנק.