הסטודנטים הסורים בקובה נטלו חלק ביריד אוני’ הוואנה

הוונה – סאנא

סניף ההתאחדות הלאומית לסטודנטים הסורים הלומדים הקובה ובתיאום עם השגרירות הסורית בהוונה נטלו חלק ביריד בעלי האזרחות הזרה באוניברסיטת הוונה.

 יש לציין כי המון רב של מבקרים פקד את הביטן הסורי שכלל קבוצה מגוונת של תמונות, כתבי עת ועיתונים שממחישים את ההיסטוריה והציביליזציה העתיקה של סוריה.

הסטודנטים הסורים הלומדים באוניברסיטאות בקובה הדגישו את עמידתם לימינה של סוריה בהתמודדות בפני הטרור ותומכיו והביעו את הערכתם בעמידתם האיתנה של הצבא והעם הסורי בפני מלחמת הטרור התכפירי.