מבזקים

הנשיא אסד לשו’ייגו : כי העבודה הסורית הרוסית המשותפת והתיאום רם הדרג בכל התחומים הוא גורם מכריע בעמידתה האיתנה של סוריה בפני הטרור