כתב סאנא : יחידה של הצבא השמידה קינים ועמדות מרגמה וטילים השייכים לא-נוסרה בהר שחשבו שבפריפריה של אידלב