יחידות הצבא הערבי הסורי מרחיבות את המבצעים שלהן נגד הטרוריסטים

 מחוזות –סאנא

יחידות הצבא הערבי הסורי מרחיבות את המבצעים שלהן נגד הטרוריסטים בפריפריה הדרומית של מחוז אידליב והשמידו כמה קינים וביצורים שלהם בוואדי חוויר,חאן שייח’ון ותלמניס שבפריפריה הדרומית של אידליב

כתב סאנא מסר עוד כי יחידות הצבא הערבי הסורי חיסלו במכות ארטילריה  כמה טרוריסטים בפאתי הכפרים א-חוויז,אלחוויג’ה,ג’סר בית א-ראס,אלתווינה ואלשריעה  שבפריפריה הצפון מערבית של מחוז חמאת.