אל-מועלם אומר לבידרסון: החוקה וכל מה שיש לו קשר בה הוא ענין ריבוני מוחלט שיוכרע על ידי הסורים

דמשק – סאנא

שר החוץ ו’ליד אל-מועלם קבל היום לפני הצהרים את פניו של שליחו המיוחד של מזכ”ל האו”ם בסוריה גיר בידרסון ואת פני המשלחת הנלווית אליו.

במהלך הפגישה נסקרו כמה נושאים ורעיונות שיש להם קשר בתהליך המדיני כולל בכך וועדת הדיון בחוקה.

שר החוץ אל-מועלם חזר על הדגשת נכונותה של סוריה להמשיך בשיתוף פעולה עם השליח המיוחד כדי להביא להצלחת משימתו להשקת הדיאלוג הסורי-סורי כדי להגיע לפתרון פוליטי, שישיג אנטרסיהם של הסורים ולשמירת ריבונות סוריה עצמאותה, ואחדות שטחיה, ולחיסול הטרור והנוכחות הזרה הבלתי חוקית בשטחי סוריה.

אל-מועלם הדגיש כי התהליך הפוליטי צריך להיות בבעלות ובהובלת סוריה בלבד, וכי העם הסורי הוא בעל הזכות הבלעדי בהגדרת עתיד ארצו, והדגיש כי החוקה וכל מה שיש לו קשר בה, הוא ענין ריבוני שמכריעים אותו רק הסורים ללא כל מעורבות מבחוץ.

השליח בידרסון מצדו הביע את שימחתו בחזרה לדמשק כדי להמשיך בהתיעצות עם ממשלת סוריה, בכדי להשיג התקדמות במסלול המדיני, והדגיש כי הוא יעשה כל מאמץ כדי להגיע לפתרון פוליטי לפי עקרונות אמנת האו”ם והחלטות מועצת הביטחון הבינ”ל הרליבנטיות.