הנשיא אלאסד מקבל את פני רוסטום קאסמי יושב -ראש וועדה פתוח היחסים הכלכליים של סוריה ואיראן