הנשיא אלאסד קבל את פניו של עלי שמכאני מזכ”ל המועצה העליונה לבטחון לאומי באיראן