הנשיא אלאסד קבל את פניו של שליח האו”ם המיוחד לסוריה,דיי מיסטורה