כלי נשק ותחמושת שהשאירו הטרוריסטים בפאתי אל-קוניטרה ודמשק