נאומו של הנשיא מר בשאר אלאסד בפני ראשי המועצות המקומיות בכל המחוזות