מצעד של קנינועה מכיכר אלעבאסיין לשכונת באב תומה בסימן אוהבים את סוריה