הלהקה הלאומית הסורית של המוסיקה הערבית – עשרה קולות צעירים