עשראו’י : ההפרות הנמשכות של ישראל  נגד אל-קודס הכבושה, משקפות את ההזדהות האמריקנית

אל-קודס הכבושה – סאנא

חברת הוועד הפועל של אש”ף חנאן עשראו’י הדגישה כי ההפרות האחרונות של ישראל  נגד עיר אל-קודס הכבושה ובמיוחד נגד מסגד אל-אקצא, נחשבות להסלמה מסוכנת שמשקפת את ההזדהות האמריקנית למדיניות הכיבושית של ישראל.

עשראו’י אמרה היום – לפי סוכנות מען – כי סגירת שערי המסגד על ידי שלטונות הכיבוש והגנת המתנחלים עת פריצתם לתוך המסגד, נחשבות להפרה בוטה נגד החלטות הלגטימיות הבינ”ל ועקרונות או”ם הרלוונטיות.

היא שמה את הדגש על כך שהשלטונות הישראליים ממשיכים הלאה עם תוכניותיהם ההתישבותיות הקולעות להגר את התושבים לצד הטיהור האתני בקרבם במטרה לטשטש את הצביון הקדוש של העיר, ובכן החברה הבינ”ל נקראת לשאת באחריותה כדי לתת מגננה לעם הפלסטיני, לשמור על אתריו הקדושים ולהפסיק את ההפרות הישראליות המאיימות על יציבות וביטחון האזור.