מבזקים

כלי נשק ציו-אמריקניים שהשאירו הטרוריסטים בפריפריה של דמשק