כוחות ימניים: אנו מזדהים עם העם הפלסטיני ומתנגדים לוועידת וורשה