מומחים רוסים: פסגת סוצ’י הדגישה את הצורך לשמור על סוריה

מוסקבה – סאנא

בכיר החוקרים במרכז החקר הערבי והאיסלאמי של אקדמיה המדעים הרוסית קוסטנטין טרוייבציב ראה כי פסגת סוצ’י אתמול כבר הדגישה את הצורך לשמור על אחדות סוריה, ריבונותה, עצמאותה ושלמות השטחים שלה.

גם בכיר החוקרים במכללת הכלכלה העליונה גריגורי לוקיאנוב ראה כי הדיאלוג בין מנהיגי המדינות העורבות עודנו נמשך, דבר המסמן רצון משותף ליישב את המשבר שפוקד את סוריה.

גם כן הפרשן המדיני אנדרה סטיבנוב הדגיש שיש לדחות כל התערבות חיצונית עת הטיפול בפתרון המשבר של סוריה, כי בני העם הסורי הם לבדם המעוניינים בדבר.

גם כן סגן ראש מכון הסדרי הסכסוכים המדיניים אלקסנדר קוזניצוב, ראה כי הפסגה הרביעית המשולשת בסוצ’י הפגינה שהמדינות העורבות ובמיוחד רוסיה ואיראן ממשיכות להשקיע מאמץ כדי להביא לידי הסדר מדיני בר-קיימא בסוריה, ומצד אחר בכיר החוקרים של מכון היחסים הכלכליים של אקדמיה המדע הרוסית ניקולאי סורקוב הבהיר מצידו כי פסגת סוצ’י כבר חשפה את טורקיה שלא יכלה למלא אחר התחייבויותיה בדבר אידלב.