מדיאלית זהב לסוריה באליפות איואס הבינ”ל

אבו דבי – סאנא

חבר נבחרת סוריה למשחקי הספורט המיוחדים מחמד ח’אלד מחמד זכה במדאליון הזהב בתחרות השלכת כדור הברזל במסגרת אליפות איואס הבינ”ל המתקיימת בימים אלה בעיר אלשארקה שבמדינת הנסיכויות הערביות המאוחדות .

מוחמד הצליח להשליח את כדור הברזל למרחק של 13,44 מתרים ובכך בא במרכז הראשון לפני שחקנים מצ’יכיה וממדינת הנסיכויות .