הסהר האדום הסורי פתח במסע חיסון במחנה אלרוקבאן

חומס- סאנא

צוות רפואי של הסהר האדום הסורי פתח במסע חיסון לילדים החיים במחנה הפליטים אלרוקבאן ליד הגבול הסורי –ירדני באזור אלתנף .

יש לציין כי הכוחות האמריקנים הנמצאים באזור אלתנף מונעים את המהגרים במחנה אלרוקבאן מקבלת הסיוע ההומניטרי שמגישה הממשלה הסורית .