מעשיו של הכיבוש הישראלי נגד האסירים הפלסטינים גרמו לנפילתם של 219 אסירים חולים