ההצגות לצבור של סרט הקולנוע /אמינה/ יתחילו מחר בדמשק

דמשק – סאנא

הרשות הכללית לקולנוע תשיק מחר בשתי הסינמות אלקנדי שבדמשק ובמשרוע דומר את הסרט הארוך /אמינה/ מבמוי האומן אימן זידאן .

הסרט /אמינה / הוא נסיון הבמוי הקולנועי הראשון של זידאן וכבר הוצג בהתחלה במחוזות טרוטוס ,לטקיה וחומס בחודש שעבר .

בסרט מכבים אומנים ואומנות מכוכבי הדראמא הסורית.