יותר מ150 חברות סוריות וערביות נטלו חלק ביריד סילא

דמשק- סאנא

בהשתתפות יותר מ150 חברות סוריות ערביות וזרות נפתחו פעולויות המושב השמיני של יריד “סילא” הבינלאומי להנעלה בעיר הירידים בדמשק, ושימשך ארבעה ימים.

היריד כולל  מוצרי עור ואורגן על ידי ההתאחדות הערבית לתעשיית מוצרי העור וההנעלה, בנוסף למוצרי תעשייה ושירותים הקשורים בה.

יש לציין כי היריד כולל חברות  מהודו, איראן, את’יופיה וסין, זאת בנוסף לחברות מלבנון, עיראק וירדן, דבר שמצביע על התאוששות השוק בסוריה.