מזכר הבנות לשיתוף פעולה בין אוניברסטת דמשק ואוניברסטת זרמי האיסלאם האיראנית

טהראן – סאנא

אוניברסטת דמשק ואוניברסטת זרמי האיסלאם האיראנית השייכת לרשות הבינ”ל לקרוב בין זרמי הדת, חתמו על תזכיר הבנות לשיתוף פעולה במטרה לספק מלגות למודים ולחיזוק חילופי סטודנטים וחוקרים ומרצים.

תזכיר ההבנות שעליו חתמו ראש אוניברסטת דמשק ד”ר מאהר קבאקיבי ויו”ר אוניברסטת זרמי האיסלאם האיראנית מוחמד חוסין מוח’תארי כולל בצוע תוכניות למוד ומחקרים, וכינוס פורמים מדעיים משותפים ושיתוף פעולה בתחומי מדעים וחזוק שיתוף הפעולה בתחום הענקת מלגות ללמודים עליוניים.

יש לציין כי משלחת מדעית מאוניברסטת דמשק בראשותו של ד”ר קבאקיבי עושה בקור באיראן במטרה לדון בדרכים לקדום שיתוף הפעולה המדעי עם האוניברסטאות האיראניות.