הנשיא אסד לג’הנגירי .. להסכמים שבין סוריה לאיראן יש ממד אסטרתיגי והם יסוד כלכלי חזק