באסיל: סוריה צריכה להיות בחיק הליגה הערבית

בירות – סאנא

שר החוץ הלבנוני ג’בראן באסיל נשא היום נאום בפתח פגישות שרי החוץ הצפויים לדון בעבודות הפסגה הערבית של הפיתוח, הכלכלה והחברה, והדגיש כי אי נוכחות סוריה בוועידה של עתה מהווה את הפרצה הכי גדולה, ובכן מדינה ערבית זו צריכה לחזור לחיק הליגה הערבית ולא להיות בחיק הטרור.

הוא הדגיש עוד כי אין להמתין ולדרוש רשות מכל צד שהוא כדי שסוריה תחזור, ובמיוחד כשהשעיית חברותה נחשבת לשגיאה היסטורית.