אחרי חיסול הטרור, חזרה העבודה לחברת המלט של אל-רסתן תוך כדי מומנטום כה חזק