הנשיא אסד למשלחת רוסית .. חשוב להמשיך בשיתוף הפעולה ובתאום בין שני הצדדים