משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל להפסיק את ההתנחלות

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל להפסיק את פעולות ההתנחלות הישראלית בשטחים הפלסטיניים הכבושים.

בהודעה למשרד החוץ שצטטה היום סוכנות ו’פא הפלסטינית נאמר כי הסתפקותה של הקהילה הבינ”ל בהודעות הגנוי בהתנחלות, ואי התחשבנותה עם ישראל בהיותה כוח של כיבוש בשל הפרותיה להחלטות הבינ”ל הקוראות להפסקתה, היא מעודדת אותה להמשיך בישום תוכניות ההתנחלות שלה.

משרד החוץ ציין כי שלטונות הכיבוש עושים לבדוד את העירות והכפרים הפלסטיניים אלו מאלו על ידי סביבה התנחלותית ענקה, והוא הזהיר מההשלכות הקטסטרופליות של צעדים אלה על חייהם של הפלסטינים.