הנשיא אלאסד למשלחת של התחדות עורכי הדין הערבים .. הדגשת חשיבות תפקידם של הארגונים וההתאחדויות העממיים בשמירת ובהעלאת תודעת החברות הערביות