משרד החוץ הפלסטיני קורא לקהילה הבינלאומית להפסיק התקפות המתנחלים הישראלים על מסגד אלאצה

אלקודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר על גינוי פשיטות המתנחלים הישראלים על מסגד אלאצה בשמירתם של כוחות הכיבוש הישראילי, וקרא לקהילה הבינלאומית להפסיק התקפות אלו שמפירות בצורה בוטה את החלטות הלגיטימיות הבינלאומית, וההתקפה הגסה על המעמד ההסטורי והמשפטי הקיים.

משרד החוץ ציין בהודעה שצטטה היום סוכנות ו’פא הפלסטינית, כי המתנחלים הסלימו בתקופה האחרונה את פשיטותיהם על מסגד אלאצה, וזאת על רקע התגברות הקריאות הגזעניות ליהודו, וקצב חפירת המנהרות מתחתיו ומסביבתו שמאימת על הריסת חלקים גדולים מהמסגד.

משרד החוץ הפלסטיני קרא  לקהילה הבינלאומית להתמודד בנחרצות עם הנסיונות ליהודו של מסגד אלאצה.