נשק, טילים אמקינים ותרופות ישראליות נמצאו באזור הדרומי משרידי הטרוריסטים