אוניברסיטת חלב עמדה בתוקף מול הטרור תוך כדי השימוש בנשק המדע