מבזקים

השתפרות ברורה בעיר א-תל אחרי טיהורה מהטרור