עצרת סולידריות עם רב השבויים הסורים סדקי אל-מקת

אל-קוניטרה – סאנא

בשיתוף פעולה עם וועדת התמיכה בשבויים המשוחררים ובעצורים שבבתי הכלא הישראליים, ארגן מחוז אל-קוניטרה היום עצרת סולידריות עם רב השבויים הסורים סדקי אל-מקת אשר נידון ב-8 לחודש השוטף למאסר של – 11 שנים על ידי שלטונות הכיבוש הישראלי.

באי המאורע קראו להפעיל לחץ על שלטונות הכיבוש הישראלי למען שיפסיקו את יישום מדיניות התוקפנות והדיכוי בקרב תושבי הגולן הסורי הכבוש.

שיח’ סוליימאן אל-מקת אביו של השבוי סדקי, חזר והדגיש את דביקות תושבי הגולן הסורי הכבוש במולדתם האם סוריה ובהשתייכותם הסורית חרף כל מעשי ישראל השרירותיים.

מצד אחר, השיח’ של הכת המוסלמית הדרוזית יוסף ג’רבוע העלה על נס את עמידתם האיתנה של תושבי הגולן הסורי הכבוש ובראשם הגיבור סדקי אל-מקת שיש לשחרר אותו בהקדם הכי אפשרי.