יחידות הצבא הערבי הסורי ציינו יום השנה למלחמת אוקטובר